Gaz Motoru Yağları Ve Anac Gas

Gaz Motoru Yağları Ve Anac Gas

Gaz Motoru Yağları Ve Anac Gas: Bu blog paylaşımımızda  gaz motorlarında kullanılması gereken TOTAL NATERIA serisi yağlar ve yağların takibinde kullanılan ANAC GAS analiz sistemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz.

Yakıt olarak kömür gazı, biyogaz, kanalizasyon gazı, çöp gazı veya doğal gaz kullanan içten yanmalı motorlar tipik olarak 50–20.000 kW çıkışa sahiptir ve farklı kimyasal içeriklerinden dolayı her gaz tipinin kendine özgü zorlukları bulunmaktadır.

Doğalgaz %80-98 metandan oluşur, kirleticiler ve hidrojen sülfür gibi korozif kimyasallar içerebilir. Biyogaz tarım, gıda ve bitki atıkları gibi katı atıkların içindeki organik maddelerin bakteriyel bozulması ile üretilen gazdır. Hidrojen sülfür gibi korozif kimyasallar içerir. Asit oluşumunu kontrol altında tutmak gerekir.

Çöp & kanalizasyon gazları ise organik bileşiklerden (evsel & endüstriyel atıklar) üretilirler. Bu tip gazlar güçlü asitler, halojen, siloksan ve safsızlıkları içerirler. Oksitlenme ve aşınmayı engellemek için özel ürünler kullanmak gerekir.

GAZ MOTORU YAĞLARI VE ANAC GAS

Uygun gaz motoru yağı seçerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Gaz tipi (doğalgaz, biyogaz, kanalizasyon, çöp gazı)
  • Gaz motoru üreticisi talepleri (low ash, medium ash, yüksek TBN gibi) ve OEM onayı
  • Varsa mevcut kullanılan ürün bilgisi ve bu ürünün performansı

 

ANAC GAS

Optimum yağ değişim aralığı işletme koşullarına, motorun çalışma saatlerine, kullanılan yakıta ve bakım uygulamalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kullanılan gaz motoru yağının düzenli olarak analiz edilmesi ve durumunun tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Gaz motorları için özel olarak geliştirilmiş olan ANAC GAS analiz sistemi ile aşağıdaki faydalar sağlanabilir:

  • Olası arızaları meydana gelmeden önce belirleyerek plansız duruşları azaltmak
  • Optimize edilmiş yağ değişim aralıkları ile yağ tüketimini azaltmak

 

ANAC GAS raporlarında yağın durumunu görebilmek için aşağıdaki değerler raporlanır:

 

Aşınma metalleriEkipman parçalarının durumunu belirlemek
Kirlilikler (su,glikol gibi)Antifriz/ su sızıntısı olup olmadığını belirlemek
Viskozite (40C& 100C) ve VIViskozitedeki düşüş/ yükseliş ve sebepleri
OksidasyonAşınma,korozyon ve bozulma seviyesi
NitrasyonNitrojen yan ürünlerini ölçerek hava-yakıt karışım oranını takip etmek
TBN (Toplam Baz Numarası)Asit oluşumunu nötralize etmeye yarayan yağın alkalinitesini takip etmek
TAN (Toplam Asit Numarası)Asidik yağ oksidasyonunu takip edebilmek
 

ipH

Sulu olmayan çözeltiler için uyarlanmış pH ölçümü

(Özellikle biyogaz ve çöpgazlarının içeriğinde bulunan safsızlıklardan dolayı TAN hızlı

yükselir. Asit kuvvetini ve korozif potansiyelini görebilmek için ipH ölçümü önemlidir.)

 

TOTAL NATERIA serisi gaz motoru yağları bir çok OEM (Orjinal Ekipman Üreticisi) tarafından onaylanmış olup, pazarın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilmektedir.